Information och regler

Sportfiske på Västhamnspiren i Helsingborg

Västhamnspiren i Helsingborg är reserverad för sportfiske och bedrivs enbart i Västhamnens Sportfiskeförenings regi. För att få tillträde till piren krävs medlemskap i föreningen eller att av föreningen utfärdat endagskort har löst.

OBS!

All fiske i hamn bassängen med häckla och drag eller blytyngder är förbjudet.
Dessa föreskrifter är fastställda av Helsingborgs Hamn och måste följas. Om vi vill fortsätta att fiska i hamnen.
Vi har fått tillåtelse att meta i hamnen.

Den som inte följer detta. Blir varnad och vid upprepande avstängd i föreningen.

Föreningens säkerhets- och ordningsregler skall alltid följas.
Brott mot dessa regler kan medföra administrationsavgift, avhysning och polisanmälan.
Vid inköp av alla fiskekortstyper ingår man ett avtal med Västhamnens Sportfiske att ordning och säkerhets regler efterföljs.

Säkerhetsregler

Det är förbjudet att

Framföra fortskaffningsmedel ( cykel, moped m.m. ) på piren.
Stå eller sitta och fiska uppe på muren.
Vistas på kassunernas utsida mot havet.
Använda livräddnings utrustning till annat än att rädda liv.
Göra upp eld på piren ( engångsgrill kan användas )
Använda sillhäckla vid fiske av horngädda.
Vandalisera eller förstöra anläggningen och tillhörande utrustning.

Obs! Alkohol får inte förekomma inom hamnområdet !

Ordningsregler

Fiske skall ske under ansvar. Visa gott omdöme.
Lägg fångad fisk i kasse eller kärl. Infångad fisk får inte förvaras direkt på piren.
Linor, krokar och annan utrustning. Skall förvaras i din box.
Inget material får ligga löst på piren.
All skräp skall slängas i avsedda soptunnor.
Alla barn under 10 år skall bära flytväst. När de vistas på piren.
( målsman ansvar att detta följs )
All fiskrens på piren är strängeligen förbjuden.
Det är förbjudet att ockupera plats för andra fiskare.
Vid varje brygga skall det finnas plats för 2 fiskare.
Det är förbjudet att fiska med mer än ett spö åt gången.

Bokningsregler Bryggorna 1 , 2 & 3

 Kl. 05:00-07:00 , 07:00-09:00 , 09:00-11:00 , 11:00-13:00 , 13:00-15:00 , 15:00-17:00 

Ingen bokning över telefon

Bokad brygga får lämnas över till någon som inte har bokat.

Plocka undan ev skräp som ni lagt på bryggan. Använd sopkärlen

Det är tillåtigt att fiska från brygga 1,2 & 3 utan att ha bokad tid.

Max tillåtet att boka bryggorna 1 gånger i veckan.

Medlemskort / Dagskort lämnas in 15 min innan angiven fisketid, biljetten ni får MÅSTE återlämnas direkt efter avslutad fisketid.

Fiske på bryggorna 1,2 & 3 fiske är tillåtigt om ej bryggorna är bokade vid bokning ska man lämna plats till den som har bokat

 Varningar funkar så här!

1:a varningen betyder att man bara får boka bryggorna 1,2 & 3 en gång i veckan istället för 2.

2:a varningen innebär total avstängning från att boka bryggorna.

3:e varningen innebär ett klipp i medlemskort/ dagsgäster avvisas direkt från piren.

4:e varningen innebär att vi beslagtar medlemskort vilket innebär avstängning från klubben i 6 mån.