Mycket sill och lite makrill samt en och annan torsk.

21. Sep, 2022

Torsk, max 1 st pp/dag.