Västhamnens Sportfiskeförening

Bildad 1994

Fiskepirsgatan 1

Box 671

25106 Helsingborg  

Postgiro 723701 - 9

Organisations nr. 843003 - 2352

 
 E-Post   vasthamnensportfiskeforening@gmail.com

 


Styrelsen 2022

Ordförande : Nicolas Pavlov

Ledarmot  : Iossif Costlodis

Ledamot:  Eduard Aronica

Sekreterare : Marie Salomonsson

Kassör : Konstantin Kollovi

Revisor: Georgos Pavlov

Suppleant : David Arslantas